hippofysen-grön-slogan
  • Equine Bodyworker

 En hästterapeut med holistiskt tankesätt!

Hippofysen erbjuder friskvårdsfrämjande behandlingar för att förebygga skador hos hästen, samt erbjuder vård vid rehabilitering. Metoderna som används är mjuka men effektiva och är mycket omtyckta av hästarna.

Tankesättet med mitt arbete kring hästar är holistiskt. Det vill säga att jag ser till hela hästen, från insidan till utsidan. Varje häst är en egen individ och det är viktigt att noggrant se till de förutsättnignar just din häst har. Därför anpassas alltid behandlingsmetoder och rådgivning efter varje enskild individ. De olika metoderna som används för att din häst ska kunna fungera optimalt i sitt arbete är bl.a:
 

* LED ljusbehandling 
* Massage
* SBRT -  Soft Balance Release Technique
* Elektroterapi

* Sadelutprovning
* Funktionellt foder och naturliga tillskott och mineraler
 

Stärk hästen - inifrån och ut

för harmoni & hållbarhet

 
Kontakta mig för tidsbokning eller frågor. 
070-679 72 71

 

Sarah Isaksson
Diplomerad Equine Bodyworker
Diplomerad Sadelutprovare