hippofysen-grön-slogan

MICROSTRÖMMAR - NÄRING FÖR CELLERNA

Behandling av knä med EquiCurrent Behandling av knä med EquiCurrent

Microströmmar känns inte och skapar inget obehag för hästen! Apparaten ser ut som en TENS apparat, men det är också den enda likheten. Strömmarna levereras i en styrka om miljondels ampere och ligger då väldigt nära den naturliga ström som återfinns i cellerna hos hästen. Strömmen kan inte påverka det sensoriska nervsstemet och hästen känner därför ingen smärta. 

Strömmarna återställer förlorade negativa och positiva joner och skapar på så vis balans i och kring det skadade området. Celltransporten ökar med ca 40%, ATP-produktionen (cellens ämnesomsättning) ökar med ca 500% och proteinsyntesen ökar med ca 70%

 

Becker, Robert O., MD 
"Body Electric", New York, NY William Morrow & Co. 1985
Becker, Robert O., MD 
"Cross Currents." Los Angeles, Jeremy P. Tarcher Inc. 1990.
Carley, P.J, and S.F. Wainapel: 
"Electrotherapy for Acceleration of Wound Healing: Low Intensity Direct Current." Arch Phys Med Rehabilitation. 66:443-446, 1985
Cheng, N. MD 
"The Effects of Electro Currents on ATP Generation, Protein Synthesis & Membrane Transport in Rat Skin". Journal of Cellular Physiology, vol 140 pgs 379-385, 1989
Friedenberg, ZB 
"Bioelectric Potentials in Bone" Journal Bone Joint Surgery 1966:48: 915
Lente, FD 
"Cases of Ununited Fractures Treated by Electricity" NY State Journal of Medicine 1850:5:3117
Picker, Robert I., MD 
"Current Trends: Low-Volt Pulsed Micro amp Stimulation. Part I. Clinical Management Vol 9. No 2.
Standish, William MD 
"Electric Stimulation of torn ligaments cuts rehab time by two-thirds." Medical World News p. 45 Feb 29, 1984
Standish, William MD and Gunnlaugson, Brian, 
"Electrical Energy and Soft Tissue Injury Healing." Sports care and Fitness, Sept/Oct 1988 pp 12-14.
Weiss, A.B. et al: 
"Direct current electrical stimulation of bone growth: Review and current status." Journal Medical Society of NJ 77:523-526, 1980

Microströmmar i korthet.

 • Ökar sårläkning med upp till 200%!
 • Senskador läker upp till 30% snabbare
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Påskyndar kroppens läkningsprocess
 • Reducerar smärta
 • Påskyndar uppbyggandet av ny vävnad, ex vid sår
 • Hög effektivitet i behandlingen till låg kostnad
 • Säker och enkel behandling
 • Minskar risken för ytterligare skador

Microströmmar - indikationer

 • Sårskador
 • Muskelskador / Muskelproblem
 • Ledskador
 • Senskador / Begynnande senskador
 • Ledinflammationer
 • Förslitningsskador
 • Svullnader och cirkulationsproblem
 • och mycket mer!

När behandlar man inte med strömmar?

 • Dräktiga ston
 • Hästar under medicinering
 • Virusinfektioner
 • Blodburna sjukdomar som ex Borrelia
 • Över- & undertemp