hippofysen-grön-slogan

 Photizo Vetcare professional- LED ljusbehandling

Ökar kroppens förmåga till självläkning.

LED-ljuset är friskvårdande och hjälper till att förebygga skador. Ljuset ger energi till kroppens celler och accelererar kroppens egna självläkningsförmåga, vilket kan ge ända upp till halverad läkningstid för skador!

Foto: Julia Andersson Foto: Julia Andersson

Jag använder mig av Photizo Vetcare Professional. Utrustningen avger ett rött och infrarött ljus i olika frekvenser. Beroende på vilken kroppsdel/skada man behandlar finns olika program där ljuset pulserar i olika frekvenser

Vid LED ljusbehandling tillsätter man elektromagnetisk energi till det skadade området. På samma gång ökar kroppens blodcirkulation och syresättning till det område man behandlar. Kroppens läkprocess stimuleras och man kan få upp till halverad läktid. LED ljusbehandling är effektivt att använda i smärtlindrande syfte då cirkulationsökningen minskar svullnad samt ofta upplevs uppmjukande. Man kan också behandla i förebyggande syfte för att mjuka upp muskler och minska risken för skador vid ansträngning.  Användningsområdet för LED ljusbehandlingar är brett och det finns inga kända biverkningar!


Olika leverantörer skiljer sig åt gällande våglängder, pulsationsfrekvens och effekt vilka alla har stor betydelse för hur resultaten av behandlingen blir. Det system som används i Photizo® är patenterat och förekommer därför inte i någon annan leverantörs produkter. Photizo® Professional är CE-märkt.


Delar av texten är hämtad från pharmalight.eu

Foto: Julia Andersson
Foto: Julia Andersson

LED ljusterapi ingår i mina behandlingar och möjlighet finns även att boka behandling med LED-ljus enbart för en skada eller helkroppsbehandling! Jag använder min Photizo i de flesta behandlingar eftersom jag märkt att reslutatet märkbart effektivare än vid enbart handpåläggning. 

Jag behandlar i första hand hästar, men till viss mån även människor, hundar och andra djur. 
 

När kan LED-ljusbehandling vara till hjälp?
 

Användningsområdet är stort, här är några exempel: 

- Sårskador, oerationssår
- Muskelskador / Muskelproblem
- Ledinflammationer ex kota, carpus, knä
- Hovböld
- Ledskador

- Senskador/Begynnande senskador
- Ödem
- Muskelinflammation
- Muskelbristningar
- Förslitningsskador

- Svullnader/cirkulationsproblem
- Ömma och spända muskler
- Ansträngt kors 
- och självklart i arbetet med förebyggande friskvård!

Photizo Vet Professional
Photizo Vet Professional


På Pharmalights hemsida kan du läsa mer om bl a forskning och referenser

Hur fungerar det?

1. LED ljusbehandling stimulerar  produktionen av ATP i mitokondrien.
Mitokondrien är har en viktig roll i ämnesomsättningen, de tillverkar adenosintrifosfat (ATP). ATP används som energikälla i de flesta processer i cellerna. Utan ATP upphör cellfunktionerna. Ökning av ATP-produktionen kan underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen snabbare och göra av med slaggprodukter. ATP förser cellerna med den kemiska energi som driver kemiska reaktioner i cellerna. ATP-produktionen ökar genom LED ljusbehandling eftersom ljus i optimala våglängder förser cytokrom b-strukturen med energi – den kan då donera större mängd elektroner till elektrontransportkedjan för att öka produktionen av ATP.

2. LED ljusbehandling vänder celldödsprocessen och säkerställer cellreparationen.
Efter en skada når cellen snabbt ett tillstånd där celldöd är oundvikligt. Om man behandlar med LED ljusbehandling omedelbart efter skadan inträffat kan denna process vändas genom att man ökar ATP-produktionen.

3. Cellulär föryngring
När en cell väl dött behöver kroppen nya celler för att ersätta de skadade cellerna. LED Ljusbehandling förhindrar överproduktion av ärrvävnad och ger snabbare cellulär föryngring. Detta är av stor vikt för olycksoffer för att öka möjligheten att återfå full funktionalitet. Denna föryngringsprocess ses i alla celltyper. När en cell väl blivit boostad med LED ljusbehandling kan de återfå normal funktion och bilda nya blodkärl, nervvävnad, benceller, brosk etc. LED ljusbehandling orsakar inte cellulär överväxt eller cancer enligt studier på humansidan – cellerna laddas endast för att återfå sin normala funktion.

4. Läkning av inflammation och ökad lymfatisk aktivitet.
Även om inflammationen är nödvändig, kväver det cellen. LED ljusbehandling dämpar inflammationen och hjälper cellen att ta upp näringsämnen och syre från omgivande vävnad och blodkärl. LED ljusbehandling lindrar ischemi och stoppar kvävningen av cellen. Ödem består i princip av två komponenter; en del med vätska som kan evakueras genom blodsystemet och en proteinhaltig komponent som består av proteiner som måste evakueras genom lymfsystemet. Forskning har visat att lymfsystemets kärldiameter och flödet i lymfsystemet kan dubblas vid LED ljusbehandling. Venösa och arteriella diametrar kan också öka. Detta innebär att båda komponenterna av ödemet kan tömmas snabbare för att minska svullnad.

5. Ökad aktivitet i immunsystemet
Nära infrarött ljus (NIR) har visats öka immunsystemets funktion. Den exakta mekanismen genom vilken detta sker har inte klarlagts men flera studier har visat en systemisk effekt hos patienten där LED ljusbehandling användes. Detta innebär att lokal behandling av ett sår med LED ljusbehandling ökar immunsystemets effekt generellt.

6. LED ljusbehandling ökar blodtillförseln
Ökar blodtillförseln till områden genom att stimulera bildandet av nya kapillärer och blodkärl för att ersätta skadade. Detta påskyndar läkprocessen genom att förse cellerna med mer syre och näring som behövs för att läka de skadade cellerna. Det påskyndar också avlägsnandet av slaggprodukterna från det skadade området. LED ljusbehandling har en vasodilaterande effekt.

7. Systematisk effekt och minskar retning av nervvävnad.
LED ljusbehandling hjälper till att minska retning av nervvävnad och kan därigenom minska smärta. Det förekommer också en ökning av endorfiner och serotonin, vilket kan ge  ytterligare systematisk smärtlindring och lugnande effekt. Detta har stor betydelse vid akut och kronisk smärtlindring.
8. LED ljusbehandling reglerar produktionen av kollagen.
Kollagen är ett protein som är den viktigaste byggstenen vid reparation av skadad vävnad och för att ersätta gammal vävnad. Genom att öka och reglera kollagenproduktionen bildas mindre ärrvävnad. LED ljusbehandling leder inte till överproduktion av kollagen – det hjälper snarare cellerna att producera optimala nivåer
som krävs vid läkning