hippofysen-grön-slogan

 PHOTIZO VETCARE PROFESSIONAL - LED ljusbehandling

Ökar kroppens förmåga till självläkning.

LED-ljuset är friskvårdande och hjälper till att förebygga skador. Ljuset ger energi till kroppens celler och accelererar kroppens egna självläkningsförmåga, vilket kan ge ända upp till halverad läkningstid för skador!

Foto: Julia Andersson Foto: Julia Andersson

Jag använder mig av Photizo Vetcare Professional. Utrustningen avger ett rött och infrarött ljus i olika frekvenser. Beroende på vilken kroppsdel/skada man behandlar finns olika program där ljuset pulserar i olika frekvenser

Vid LED ljusbehandling tillsätter man elektromagnetisk energi till det skadade området. På samma gång ökar kroppens blodcirkulation och syresättning till det område man behandlar. Kroppens läkprocess stimuleras och man kan få upp till halverad läktid. LED ljusbehandling är effektivt att använda i smärtlindrande syfte då cirkulationsökningen minskar svullnad samt ofta upplevs uppmjukande. Man kan också behandla i förebyggande syfte för att mjuka upp muskler och minska risken för skador vid ansträngning.  Användningsområdet för LED ljusbehandlingar är brett och det finns inga kända biverkningar!


Olika leverantörer skiljer sig åt gällande våglängder, pulsationsfrekvens och effekt vilka alla har stor betydelse för hur resultaten av behandlingen blir. Det system som används i Photizo® är patenterat och förekommer därför inte i någon annan leverantörs produkter. Photizo® Professional är CE-märkt.


 

Foto: Julia Andersson
Foto: Julia Andersson

LED ljusterapi ingår i mina behandlingar och möjlighet finns även att boka behandling med LED-ljus enbart för en skada eller helkroppsbehandling! Jag använder min Photizo i de flesta behandlingar eftersom jag märkt att reslutatet märkbart effektivare än vid enbart handpåläggning. 

Jag behandlar i första hand hästar, men till viss mån även människor, hundar och andra djur. 
 

När kan LED-ljusbehandling vara till hjälp?
 

Användningsområdet är stort, här är några exempel: 

- Sårskador, oerationssår
- Muskelskador / Muskelproblem
- Ledinflammationer ex kota, carpus, knä
- Hovböld
- Ledskador

- Senskador/Begynnande senskador
- Ödem
- Muskelinflammation
- Muskelbristningar
- Förslitningsskador

- Svullnader/cirkulationsproblem
- Ömma och spända muskler
- Ansträngt kors 
- och självklart i arbetet med förebyggande friskvård!

Photizo Vet Professional
Photizo Vet Professional