top of page

Holistisk Hästfysioterapi

Vad innebär det?

Att arbeta Holistiskt innebär att se till hela individen. Behandlingen går ut på att hitta grundorsaken till ett problem, åtgärda det och sedan förebygga. 

Många saker spelar in och därför kommer jag att ställa mängder med frågor till dig under mitt besök. Du träffar ju din häst varje dag och har gjort så under lång tid, ofta flera år. Jag träffar din häst under en timme så jag behöver vara väldigt frågvis för att få mig en så tydlig bild som möjligt av din häst. 

hippofysen_hemsida_behandling.jpg
bottom of page